Help!
onsdag, 22 august 2018
 
Forside arrow Teambuilding

   Vores ydelser
Teambuilding
Ledersparring og coaching
Målstyring
Kommunikationstræning
Præsentationstræning
Teambuilding

Teambuildingb-more interactive tilbyder, gennem en utraditionel men afprøvet metode, at styrke samarbejdet i teams gennem en række cases hvor den enkeltes forståelse for andres styrker, svagheder, behov og bidrag er nødvendig for opgavens løsning.

Vi giver deltagerne en anderledes, afvekslende og ikke mindst udfordrende oplevelse. 

Mål
Målet defineres i samarbejde med kunden og forløbet rettes derfor direkte mod det opstillede mål.
En generel anskuelse vil være at deltageren efter gennemførelsen har forståelse for principperne i Drexler/Sibbets Teamperformance Model samt at deltageren kan anvende denne model ved opgaveløsning.

Såfremt kunden ønsker særlige områder behandlet i forløbet aftales dette på forhånd og øvelserne afpasses efter dette.

Metode/Model
b-more interactive tilbyder såvel teoretisk som praktisk undervisning. Hovedparten af aktiviteterne vil dog have praktisk karakter.
Vi arbejder med at deltageren igennem forløbet skaber bindinger gennem refleksion af oplevelsesforløbet til dagligdagen på arbejdspladsen som gør, at den fremtidige kobling i teams styrkes gennem en forstærket dialog med udgangspunkt i det fælles behov for at forstå og løse opgaven.
Vi overskrider ikke grænser - men vi skaber forståelse for, hvor grænserne går.

 

Top!