Help!
torsdag, 20 september 2018
 
Forside arrow Case Story

   Vores ydelser
Teambuilding
Ledersparring og coaching
Målstyring
Kommunikationstræning
Præsentationstræning
Krig som et aktiv

Når krig bliver et aktivIld og mudder - sult, træthed og ømme fødder --- Virkemidlerne er mange, målet det samme - at skabe tillid mellem medarbejderne; og hvordan så det?

Ved at placere medarbejderne i et "fjendtligt miljø" for derefter at tilsætte uvante situationer (ganske banale ting som det at sove sammen under åben himmel og grave et latrin - og derefter deles om det) på kryds og tværs af virksomhedens horisontale og vertikale organisationsstruktur resulterer i nye roller og dermed synliggørelse af "nye" kompetencer hos den enkelte.

Det vigtige i teambuilding er jo netop at holdet skal indse at alle kan supplere hinandens kompetencer for herigennem at nå målet - hurtigere, nemmere og bedre.

Kan man bruge krigen som værktøj?
Hvad er det der gør soldater handlingsberedte - og hvorfor anvende soldater/tidligere soldater i teambuilding sammenhæng?

Krigen kræver - i alle sine faser - at soldaten besidder en tilpasningsevne som gør ham i stand til at udnytte situationen mest fordelagtigt. Pauser skal bruges til hvil og personlig pleje - ikke til at klage over vejret eller den 'umulige' opgave som skal løses.

Kun ved at fokusere energien på opbyggende aktiviteter (hvil, personlig pleje, underholdning, planlægning af næste mission/opgave etc.) skabes der overskud til at vinde kampen.

Kampen er kendetegnet ved omskiftelige situationer og selv den bedste plan kan ikke tage højde for den mindste taktiske detalje.
Dette kræver et stort handleberedskab af den enkelte soldat, den aktuelle situation skal gribes - momentet skal bevares.
Officeren skal være klar til at handle og dermed udstikke de ordrer der er nødvendige for at imødegå fjendens angreb og vende situationen til egen fordel. De forskellige kompetencer (våben) skal supplere hinanden.
HANDLES DER IKKE SÅ DØR MAN!!

Indrømmet - overskriften ER provokerende, og hos b-more går vi knap så drastisk til værk – men en række af de virkemidler og elementer vi tilsætter for at skabe uvante situationer, vil for den enkelte virke som uovervindelige forhindringer. Der hvor individet siger fra træder teamet til. Såvel den fysiske som psykiske energi må fokuseres på målet for at nå det.

Vi overskrider ikke grænser – men skaber bevidsthed om hvor grænsen for den enkelte er – og bruger denne viden til i fællesskab at flytte den foran os.

Overført til virksomhedens dagligdag så gælder det om for medarbejderne at bruge situationen - bruge hinanden. De forskellige kompetencer skal udnyttes så synergien bliver størst.

Imidlertid kan kompetencerne kun udnyttes når de er kendte af:

  1. Den enkelte - (hvad er min rolle, hvorfor er jeg en del af gruppen, hvad kan jeg bidrage med?)

  2. Kollegaerne - (hvilke roller har de andre, hvorfor er de med i gruppen, hvad kan de bidrage med?)

  3. Chefen - (hvad er min rolle, hvilke kompetencer har jeg som gør mig i stand til at lede gruppen, er jeg accepteret som leder, hvad kan jeg bidrage med?)
Kun når disse forhold er på plads kan der gennem synergien skabes en indlevelse i problemstillingen - hvilket er forudsætning for engagement i løsningen!

Kontakt os pr. email eller telefon for at aftale et personligt møde hvor vi sammen drøfter dine ønsker og vores muligheder for at indfri dem.
 
< Prev

Top!